Uždaroji akcinė bendrovė UAB

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – tai ribotos turtinės atsakomybės įmonė su juridinio asmens teisėmis, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės, atsako tik savo turtu, akcininkai atsako suma kurią sumokėjo už akcijas.

Uždarosios akcinės bendrovės privalumai:

 • Daugiausia ką gali prarasti UAB akcininkai piniginį įnašą už įsigytas akcijas;
 • UAB vadovai neatsakingi už veiklos pasekmes, jei veikė nepažeisdami įstatymų ir įstatų;
 • Paprastas perleidimas, akcininkai lengvai gali parduoti UAB ar jos dalį parduodami akcijas;
 • Turi teisę steigti filialus, jie registruojami įstatymo numatyta tvarka;
 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę (AB), valstybės įmonę VĮ, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę ŽŪB, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą).

Uždara akcinė bendrovė (UAB) turi turėti:

 • Suformuotą įstatinį kapitalą (ne mažiau 2500 Eur);
 • Registracijos adresą;
 • Antspaudą;
 • Įstatus;
 • Visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • Vadovą;
 • Saskaitą banke;

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) įstatinis kapitalas (ne mažiau  2500 Eur) suformuojamas iš įnašų už išleidžiamas akcijas, kurias įsigyja steigėjai, tačiau akcininkų gali būti ne daugiau kaip 50. UAB turto savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso akcijų. Svarbiausius sprendimus, tarp jų ir formuojant valdymo organus, priima akcininkai balsuodami, o kiekvieno jų balsų skaičius priklauso nuo turimų akcijų. Akcijos platinamos uždaruoju būdu, jas gali įsigyti tik įmonės (UAB) steigėjai.  Steigėjai ( akcininkai)  gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys sudarę steigimo sutartį. Bendrovę gali steigti ir vienas asmuo, šiuo atveju vietoje sutarties sudaromas bendrovės steigimo aktas. Steigimo sutartis – pirmas oficialus dokumentas, kurį turi sudaryti steigėjai. Sutartyje turi būti nurodyta :

 • Steigėjai bei jų adresai;
 • UAB pavadinimas;
 • Įsteigimo būdas;
 • Steigėjų įsigyjamas akcijų skaičius;
 • Ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
 • Akcijų nominalioji vertė, emisijos kaina, platinimo tvarka;

Per 60 dienų po sutarties pasirašymo steigėjai turi sušaukti steigiamąjį akcininkų susirinkimą, kuriame tvirtina įstatus, renka valdymo organus.

Įstatai – teisinis dokumentas, kuriuo įmonė vadovaujasi savo tolimesnėje veikloje, todėl labai svarbu juos atsakingai parengti. Įstatus privalo pasirašyti visi steigėjai, juridiniai asmenys: vadovo parašas ir anspaudas; fizinių asmenų parašai tvirtinami notariškai.

Įmonės (UAB) steigimas užtrunka iki 2 savaičių.

Jei jus domina Mūsų teikiamos paslaugos, pasirinkite temą: steigia įmonę, parduoda įmonę, buhalterinė apskaita, perka įmonę, įmonės pertvarkymas į UAB, įmonių atestavimas licencijavimas.

www.parduodaimone.lt

info@parduodaimone.lt

Tel .:+370 687 86111