Migracijos paslaugos

Migracija – tai žmonių judėjimas  valstybės viduje ar kertant jos sienas. Migracija gali būti tiek vidinė tiek išorinė (tarptautinė), ilgalaikė ir trumpalaikė, savanoriška ir priverstinė, legali ir nelegali, šeimos susijungimo, darbo, teisėtos veiklos, išsilavinimo ar kitokiu pagrindu, norint pakeisti politinę, socialinę, ekonominę, kultūrinę ar kitokią aplinką.

Leidimas laikinai gyventi – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvoje jame nurodytą laiką. Įprastai suteikiama teisė laikinai gyventi Lietuvoje 1-ių metų terminui ir pratęsiama kas 1-ius metus. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.

Leidimą laikinai gyventi turintis asmuo gali laisvai judėti visoje Šengeno erdvėje 90 d. per 6 mėn.

Teikiame šias su migracija susijusias paslaugas:

 • užsieniečio įdarbinimui Lietuvoje reikiamų dokumentų parengimas;
 • laikinųjų leidimų bei nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimas;
 • kvietimų atvykti į Lietuvą išdavimas;
 • suteikiame konsultacijas, ruošiame reikiamus dokumentus, atstovaujame migracijos įstaigose;
 • teikiame kitas su migracija susijusias paslaugas.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • paruošime dokumentus dėl laikinųjų ar nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje gavimo;
 • suteiksime konsultacijas bei padėsime visais klausimais susijusiais su kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką tvirtinimu bei kitais su tuo susijusiais klausimais;
 • Jūsų pageidavimu suteiksime gyvenamąją vietą bei teisę deklaruoti Jūsų gyvenamąją vietą mums priklausančiose gyvenamosios paskirties patalpose;
 • suteiksime konsultacijas bei parinksime geriausią sprendimą pilietybės gavimo klausimais;
 • atstovausime Jums Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Leidimo laikinai gyventi privalumai:

1.      Leidimas gyventi yra laikinas ar pastovus statusas, leidžiantis jo turėtojui atvykti į Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu);

2.      Leidimas gyventi Lietuvoje suteikia galimybę vykti be vizų į visų Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko;

3.      Leidimas gyventi Lietuvoje palengvina vizų gavimą į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;

4.      Suteikia teisę dirbti Lietuvoje ir kitose ES valstybėse (yra papildomų sąlygų);

5.      Suteikia tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiams: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, mokslas ir pan., išskyrus politines teises;

6.      Asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB) suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies jurisdikciją).

Leidimo laikinai gyventi terminai:

 • iki 6 mėn. – prašymo išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas;
 • iki 2 mėn. – prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas.

Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieneriems metams, išdavimo tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Leidimą dirbti užsienio pilietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką.

Pateikiami prašymai dėl leidimo gyventi suteikimo:

Užsienio pilietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai (tai yra, turi galiojančią vizą), prašymą išduoti leidimą gyventi gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsienio piliečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas. Taigi, užsienio pilietis turi atvykti į Lietuvą du kartus: pirmą kartą – dokumentų pateikimui migracijos departamentui, antrąjį kartą – dokumentų pateikimas migracijos departamentui dėl laikinojo leidimo gyventi įforminimo. Sprendimas dėl leidimo išdavimo paprastai priimamas 4 – 6 mėnesių laikotarpyje. Kuomet yra priimamas sprendimas išduoti leidimą gyventi, užsienio pilietis šiuo pagrindu gauna vizą atvykti į Lietuvos Respubliką, atvykęs į Lietuvos Respubliką gauna Leidimą gyventi.

Ši paslauga teikiam ne Lietuvos Respublikos rezidentams.

Domitės šia arba kita Parduodaimone.lt įmonės paslauga?

Spauskite ČIA ir pateikite užklausą. Atsakysime jums kuo skubiau!

Susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktų forma svetainės dešinėje

Skambinkite tel. +370 607 86111, rašykite el. paštu info@parduodaimone.lt arba rašykite skype parduodaimone

Rašydami dėl įmonių pirkimo-pardavimo, teikiamų paslaugų nepamirškite prisistatyti vardu, pavarde bei pateikti daugiau savo duomenų – mes jums taip pat atskleisime parduodamų įmonių duomenis!

Papildomos detalizuotos informacijos (finansinių ataskaitų, buhalterinių dokumentų patikrinimui ir pan.) pateikimas yra MOKAMAS (apmokėjusiems už įmonę šis mokestis grąžinamas)!

Laukiame jūsų užklausų

Parduodaimone.lt administracija