Mažoji bendrija MB

Mažoji bendrija:

 

Mažoji bendrija (MB) – 2012 m. rugsėjo mėn. 1d. įsigaliojo mažųjų bendrijų įstatymas, kuriuo įtvirtinta nauja juridinio asmens forma – Mažoji bendrija (MB). Tai gana patrauklus verslo modelis, ypač jaunimui, nes nereikalingas įstatinis kapitalas, mažesni mokesčiai, paprastesnė buhalterija.

 

Mažoji bendrija (MB) – ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio visi nariai (gali būti iki 10) yra fiziniai asmenys. Jos pavadinime turi figūruoti teisinę forma nusakantys žodžiai “mažoji bendrija” arba “MB”.

 

Nereikia įstatinio kapitalo,o įnašu gali būti nariui nuosavybės teisėmis priklausantis turtas, perduotas bendrijai (kompiuteriai, baldai, pinigai ir t.t.), negali būti paslaugos, darbas.

Yra dvi galimos valdymo struktūros:

 • Narių susirinkimas;
 • Mažosios bendrijos vadovas;

 

Mažosios bendrijos valdymo organai nurodomi bendrijos nuostatuose.

 

Mažosios bendrijos steigimas:

 • Sudaroma steigimo sutartis ( kai steigėjų du ir daugiau)
 • Sudaromas steigimo aktas ( kai steigėjas vienas asmuo)

Steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

 • Bendrijos steigėjai;
 • Buveinės adresas;
 • Bendrijos pavadinimas;
 • Bendrijos vadovas;
 • Kiekvieno nario įnašas, įnešto turto vertė;
 • Sandorių sudarymo ir tvirtinimo tvarka;
 • Steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
 • Asmuo turintis teisę veikti mažosios bendrijos vardu;

 

Kai mažosios bendrijos (MB) valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas sutartyje turi būti nurodytas mažosios bendrijos atstovas, jo teisės ir pareigos. Sutartį pasirašo visi bendrijos nariai arba jų įgalioti asmenys.

 

Mažosios bendrijos (MB) nuostatai – dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Kai mažojoje bendrijoje narių susirinkimas yra valdymo organas, nuostatuose turi būti  nurodyta kad bendrijai atstovauja mažosios bendrijos atstovas.

Mažosios bendrijos nario mokesčiai – už save bendrijos narys vieną kartą metuose moka 20 proc. gyventojo pajamų mokestį, atskaičiavus deklaruotas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas.

Mokesčiai, įmokos mokamos nuo nario savo poreikiams išsiimtų lėšų, kurios deklaruojamos kaip su darbo santykiais (ar jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusios pajamas:

Socialinio draudimo įmoka – 26,3 proc. (mokama vieną kart per mėnesį, ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio dienos), jei lėšų negauta įmoka nemokama.

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Sveikatos draudimo įmoka (PSD)

Kai Mažoji Bendrija nevykdo veiklos, neišsiima savo asmeniniams poreikiams pinigų, bendrijos nariai kas mėnesį moka 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio įmokas.

Mažosios bendrijos mokesčiai

 • Pelno mokesčiai – 15 proc. ( kai darbuotojų skaičius neviršija  10 žmonių, o pajamos neviršija 300 000 Eur taikomas 5 proc. pelno mokestis).
 • Jei atlygis už suteiktas paslaugas, parduotas prekes per paskutinius dvylika mėnesių viršija 45 000 Eur privaloma registruotis PVM mokėtoju.