Klausimynas

 1. 1. Pageidaujama įmonės pardavimo kaina.
 2. 2. Tikslus įmonės pavadinimas.
 3. 3. Informacija apie įmonės veiklą:
  1. a. Įmonės pagrindinė veikla, ar ji šiuo metu vykdoma.
  2. b. Įmonės darbuotojų skaičius (jei veikla vykdoma).
  3. c. Įmonės turima kvalifikacija (atestatai ir kt.).
  4. d. Įmonės veiklos pelnas, nuostolis.
 4. 4. Jeigu įmonė turi įsiskolinimų, nurodyti pagrindinius kreditorius ir skolų dydžius.
 5. 5. Įmonės buhalterinės apskaitos būklė (kas tvarko, jei apleista, nuo kada).
 6. 6. Trumpas aprašymas apie įmonę ir jos pardavimo priežastis.